สำนักงานจังหวัดปทุมธานี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี
เรือนจำจังหวัดปทุมธานี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี