กำหนดการเข้ารับสิ่งของและเสื้อพระราชทานฯ

 กำหนดในระหว่างวันเสาร์ที่ 5-วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณอาคารศาลารักษ์ปทุม ตามลำดับการลงทะเบียน ดังนี้
 วันเสารที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น. ลำดับที่ 1-1,000
 วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-16.30 น. ลำดับที่ 1,001-4,000
 วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-16.30 น. ลำดับที่ 4,001-7,000
 วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-16.30 น. ลำดับที่ 7,001 เป็นต้นไป

เกี่ยวกับกิจกรรม

รัฐบาลได้กำหนดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" ถวายเป็นราชสดุดีสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยกำหนดเส้นทางจักรยานว่า "เส้นทางสิริมงคล" ระยะทาง 29 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้น ณ ศูนย์ราชการจังหวัด จุดสิ้นสุดหน้าศาลากลางจังหวัด ผ่านสถานที่มงคลของจังหวัด เช่น วัดประจำจังหวัด หรือศาลหลักเมือง และเตรียมจัดกิจกรรมเสริมโดยมุ่งเน้นกิจกรรมในรูปของ "บวร" บ.บ้านคือประชาชน ว.วัดเป็นศูนย์กลางของจิตใจ และ ร.โรงเรียน มีนักเรียน ครู อาจารย์ มาร่วมกันจัดกิจกรรม และร่วมใจปั่นพร้อมกันทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์

ตามพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
(1) เฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี และกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์
(2) รวมใจทดแทนบุญคุณพ่อ
(3) เพื่อความสามัคคีของชาวไทยทั้งชาติ
(4) เพื่อสุขภาพกายและใจ ตลอดจนความสดชื่น แจ่มใส
(5) เพื่อชมศิลปวัฒนธรรมของชาติ (โขน)

เส้นทางสิริมงคล

จังหวัดปทุมธานีได้กำหนดเส้นทางสิริมงคล ระยะทาง 29 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นศาลากลางจังหวัดปทุมธานี - แยกสันติสุข - ที่ว่าการอำเภอสามโคก - วัดสุราษฏร์รังสรรค์ และวัดสามัคคิยาราม (จุดพักที่ 1 แบ่งขบวน จำนวน 200 คน ไปทำกิจกรรมที่วัดโบสถ์) - ที่ว่าการอำเภอสามโคก - แยกสันติสุข - ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (ขบวนแม่บ้านแยกเข้าศาลากลางจังหวัด) - แยกปทุมวิไล - แยกบ้านเอื้ออาทร (จุดพักที่ 2) กลับรถ - แยกปทุมวิไล - ศาลหลักเมืองปทุมธานี - จุดสิ้นสุดศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
รับสิ่งของพระราชทานฯ สำหรับผู้ลงทะเบียนปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ

กลุ่มผู้ลงทะเบียนปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี 1000คนแรกรับเสื้อพระราชทาน หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ ณ ศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี รายงานว่า วันที่ 5 ธันวาคม 58 เวลา13.00 น. นายสุรชัย ขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้นำประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ” ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” 1000 คนแรกเข้ารับเสื้อ เข็มกลัด และสายรัดข้อมือพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนเดินทางมารอรับตั้งแต่เช้า หลายคนขอลงทะเบียนเพิ่ม นายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี รายงานว่า จังหวัดปทุมธานีมียอดลงทะเบียนทั้งสิ้น 8,087 คน ซึ่งจังหวัดได้พิจารณาแจกเสื้อพระราชทาน 4 วัน คือ เริ่ม 1 พันคนแรกในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นวันมหามงคล และในวันที่ 6 – 8 ธันวาคม นี้ เวลา 09.00 – 16.30 น.ที่ศาลารักษ์ปทุม ทั้งนี้จังหวัดปทุมธานีได้รับการสนับสนุนเสื้อเพิ่มเติมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สำหรับแจกจ่ายให้ครบทุกคน

ซ้อม "ปั่นเพื่อพ่อ” BIKE FOR DAD จังหวัดปทุมธานี

วันนี้ (15 พย.58) เวลา 15.00 น. นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายตนจักรยานปทุมธานี และชาวปทุมธานี ซ้อม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad” เริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี จำนวนกว่า 2,000 คน ในเส้นทางสิริมงคล ระยะทาง 29 กิโลเมตร โดยในเส้นทางที่มุ่งหน้าเข้าอำเภอสามโคกได้มีฝนตกลงมาเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการซ้อมในครั้งนี้แต่อย่างใด ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การซ้อม "ปั่นเพื่อพ่อ” BIKE FOR DAD จังหวัดปทุมธานี ในวันนี้เป็นการซ้อมปั่นเสมือนจริง ซึ่งทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้มาซ้อมดำเนินการร่วมกันได้แก่ ทีมมาร์แชล จำนวน 500 คันมีหน้าที่ดูแลขบวนนักปั่น เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลเรื่องเส้นทางและปิดการจราจร สาธารณสุขมีรถพยาบาลและดูแลขบวนปั่นหากได้รับบาดเจ็บ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานตั้งศูนย์ซ่อมและอีกหลายหน่วยงานที่มาร่วมซ้อมปั่น ด้วย ในขบวนนักปั่น ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ไป จนถึงผู้สูงอายุ โดยมีรถจักรยานหลากหลายแบบที่นำมาร่วมขบวนปั่น

“ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ครั้งที่ 3

วันนี้ (17 พย.58) เวลา 16.30 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร) นายอำเภอลาดหลุมแก้ว(นายอาวุธ วิเชียรฉาย) หัวหน้าส่วนราชการ และคนปั่นจักรยานปทุมธานี ซ้อมย่อย “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ครั้งที่ 3 เพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จุดเริ่มต้น ณ บริเวณวัดบัวแก้วเกสร ผ่านตลาดร้อยปีระแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร) กล่าวว่า ตามที่จังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดกิจกรรมสร้างกระแสการมีส่วนร่วม“ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ครั้งที่ 3 ณ บริเวณโรงเรียนประชาธิปัตย์ – ตลาดรังสิต อาจส่งผลต่อปัญหาการจราจร จังหวัดปทุมธานีจึงปรับเส้นทางการปั่นจักรยานเป็นในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว เพื่อร่วมสร้างกระแสการมีส่วนร่วมที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จุดเริ่มต้น ณ บริเวณวัดบัวแก้วเกสร หมู่บ้านเอื้ออาทร วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ (จุดพัก) ถนนเลียบคลองชลประทาน กลับเส้นทางเดิม รวมระยะทาง 22 กม. สำหรับการซ้อมปั่นย่อย ครั้งที่ 4 กำหนดในวันพุธที่ 25 พ.ย.นี้ เวลา16.30 น.เส้นทาง ตลาดไท อ.คลองหลวง ครั้งที่ 5 กำหนดในวันพุธที่ 2 ธ.ค. ที่อำเภอลำลูกกา และวันพุธที่ 9 ธ.ค.ที่อำเภอหนองเสือ

ร่วมปั่นจักรยานรอบเมือง

วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2558) เวลา 16.00 น. ที่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการและเครือข่ายตนจักรยานปทุมธานีกว่า 50 คน ร่วมกันปั่นจักรยานรอบเมืองปทุมธานี ระยะทางกว่า 13 กโลเมตร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความสนใจในการออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยาน นอกจากจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้ยานพาหนะรวมทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นด้วย

ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบเส้นทางกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD”

วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2558) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบเส้นทางกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายตนจักรยานปทุมธานีเข้าร่วม สำหรับเส้นทางสิริมงคลของจังหวัดปทุมธานี มีระยะทาง 29 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นจากศาลากลางจังหวัดผ่านแยกสันติสุข อำเภอสามโคก วัดสุราษฎร์รังสรรค์ และวัดสามัคคิยาราม (จุดพักที่ 1 แบ่งขบวน จำนวน 200 คน ไปทำกิจกรรมที่วัดโบสถ์) และปั่นกลับผ่านอำเภอสามโคก แยกสันติสุข ศาลากลางจังหวัด (เฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางส่วนจะเลี้ยวเข้าศาลากลางจังหวัด) แยกบ้านเอื้ออาทร (จุดพักที่2) จากนั้นกลับรถและผ่านหน้าศาลหลักเมืองปทุมธานีสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัด ซึ่งกำหนดทดสอบเส้นทางในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.30 น.

ผู้ว่าปทุมธานี เชิญชวนชาวปทุมธานีซ้อม "ปั่นเพื่อพ่อ” BIKE FOR DAD วันอาทิตย์ 15 พ.ย.นี้

วันที่ 10 พ.ย.58 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(นายสุรชัย ขันอาสา) เชิญชวนชาวปทุมธานีซ้อม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad” วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 พร้อมกันในเวลา14.00น. ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำหรับการลงทะเบียน วันนี้เป็นวันสุดท้าย ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.bikefordad2015.com และที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี และ เชิญชวนชาวปทุมธานีซ้อม “ปั่นเพื่อพ่อ” Bike For Dad ในเส้นทางสิริมงคล เริ่มต้นจากหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ไปยังอำเภอสามโคก ตามถนนกาญจนาภิเษกแล้ววนผ่านสถานที่สำคัญๆ ได้แก่ วัดโบสถ์ แวะพัก วัดสามัคคิยาราม วัดสุราษฎร์รังสรรค์ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า) ผ่านแยกปทุมวิไล แยกบ้านเอื้ออาทร วนกลับผ่านศาลหลักเมือง สิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร

บรรยากาศการลงทะเบียนปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "Bike for Dad"

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 บรรยากาศการลงทะเบียน “ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad” ที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ประชาชนต่างเดินทางมาเพื่อลงทะเบียนกันอย่างคึกคัก ซึ่งจังหวัดปทุมธานี มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ และเดินท่างมาที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานีเพื่อร่วมลงทะเบียนดังกล่าวโดยจะเปิดให้มีการลงทะเบียนด้วยตนเองระหว่างวันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

ประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ที่ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายจักรยานจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุม ตามที่รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

ผุ้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(นายสุรชัย ขันอาสา) นำปั่นจักรยาน “ฉลอง 200 ปี นามเมืองปทุมธานี”

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558 ผุ้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(นายสุรชัย ขันอาสา) นำปั่นจักรยาน “ฉลอง 200 ปี นามเมืองปทุมธานี” ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล และนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร) ผอ.ททท.กรุงเทพ (นางปานจิตร สันทัดกลการ) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี (พลตำรวจตรีมนตรี ยิ้มแย้ม) ประธานเครือข่ายคนจักรยาน (นายอรรถพล อรุโณรส) และทุกภาคส่วน โดยมีพิธีเปิด ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า) กิจกรรม “ปั่นฉลอง 200 ปี นามเมืองปทุมธานี”เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย ที่มีต่อพสกนิกรชาวปทุมธานี และฉลองสมโภชเนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานนามเมืองว่า “ประทุมธานี” เวียนมาบรรจบครบ 200 ปี ในเดือนตุลาคม 2558

จำนวนผู้เข้าชม