รับชมเทปการถ่ายทอดสดกิจกรรม "Bike for Mom" จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558

แผนที่เส้นทางจุดติดป้ายประชาสัมพันธ์

   

เส้นทางจักรยาน Bike For Mom จังหวัดปทุมธานี

มติที่ประชุมคณะทำงาน Bike For Mom จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่องเส้นทางจักรยาน Bike For Mom แบ่งเป็น ๓ เส้นทาง ดังนี้:
เส้นทางที่ 1 ระยะทาง 38 กม.
ศาลากลางจังหวัด - แยกสันติสุข - เลี้ยวซ้ายไปแยกไทยด้อยทช์ –เลี้ยวซ้ายและตรงไปกลับรถที่จุดกลับรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี – ผ่านจุด 4 กม. กินเนสส์บุ๊ค - สะพานปทุมธานี 1 – แยกมหาวิทยาลัยปทุมธานีเลี้ยวซ้ายเข้าถนน 347 – จุด Check point กินเนสส์บุ๊ค (1 กม.จากแยก ม.ปทุมธานี) – เลี้ยวซ้ายเข้าถนนคลองน้ำอ้อม – วัดถั่วทอง – เลี้ยวขวาไป อบต.บ้านปทุม จุดบริการน้ำดื่ม - เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง 347 – กลับรถจุดกลับรถเชียงรากน้อย – แยกมหาวิทยาลัยปทุมธานี – เลี้ยวขวาขึ้นสะพานปทุมธานี 1 – แยกสันติสุขเลี้ยวซ้าย – ศาลากลางจังหวัด
เส้นทางที่ 2 ระยะทาง 19 กม.
ศาลากลางจังหวัด - แยกสันติสุข - เลี้ยวซ้ายไปแยกไทยด้อยทช์ –เลี้ยวซ้ายและตรงไปกลับรถที่จุดกลับรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี – ผ่านจุด 4 กม. กินเนสส์บุ๊ค - สะพานปทุมธานี 1 – เลี้ยวซ้ายเข้าวัด โพธิ์เลื่อน จุด check point กินเนสส์บุ๊ค กิจกรรมมอบต้นไม้ และจุดบริการน้ำดื่ม –สะพานปทุมธานี 1 – กลับรถใต้สะพาน ปทุมธานี 1 – วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี – เทศบาลตำบลบ้านกลาง – วัดมะขาม/ วัดศาลเจ้า กิจกรรมปล่อยปลา และจุดบริการน้ำดื่ม – วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี – สะพานปทุมธานี 1 – แยกสันติสุขเลี้ยวซ้าย - ศาลากลางจังหวัด
เส้นทางที่ 3 ระยะทาง 9.5 กม.
ศาลากลางจังหวัด - แยกสันติสุข - เลี้ยวซ้ายไปแยกไทยด้อยทช์ –เลี้ยวซ้ายและตรงไปกลับรถที่จุดกลับรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี – ผ่านจุด 4 กม. กินเนสส์บุ๊ค – แยกซ้ายข้างสะพานปทุมธานี 1 – เลี้ยวขวาไปวัดหงษ์ปทุมาวาส จุดบริการน้ำดื่ม – เทศบาลเมืองปทุมธานี – เลี้ยวขวาเข้าถนนปทุมสัมพันธ์ – โรงเรียนปทุมวิไลเลี้ยวขวา – ศาลากลางจังหวัด

ยอดนักปั่น Bike for Mom ปทุมธานี 5,824 ราย สูงเป็นอันดับ 8 ของประเทศ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี รายงานว่า จำนวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมทำการขับขี่จักรยานตามโครงการ Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร ปรากฏว่าจังหวัดปทุมธานีมีผู้สมัครทั้งสิ้น 5,824 รายซึ่งเป็นลำดับที่ 8 ของประเทศ
นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรม Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” พร้อมกันทั้งประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ของประชาชนถึงความรักที่มีต่อแม่และแม่ของแผ่นดินนั้น สำหรับยอดผู้สมัครในส่วนของจังหวัดปทุมธานีมีจำนวนทั้งสิ้น 5,824.คน (ห้าพันแปดร้อยยี่สิบสี่คน) ซึ่งถือว่ามีจำนวนที่สูงมากใน 10 ลำดับแรกของประเทศ คืออันดับ 1 จังหวัดชัยนาท จำนวน 8,631 คน อันดับ 2 ชลบุรีจำนวน 7,664 คนอันดับ 3 นครราชสีมาจำนวน 7,168 คน สำหรับจังหวัดปทุมธานีได้กำหนดเส้นทางจักรยานสายวัฒนธรรมขึ้น มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ผ่านสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อาทิ วัดโพธิ์เลื่อนซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 1 วัดสำแล วัดถั่วทอง อบต.บ้านปทุม วัดมะขาม(วัดศาลเจ้า) ซึ่งเป็นวัดที่พระบรมวงศานุวงศ์ 7 พระองค์เคยเสด็จฯ พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมปล่อยปลา 830,000 ตัว ที่วัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีและกิจกรรมการปลูกต้นไม้ด้วย โดยได้ทำการฝึกซ้อมเส้นทางเหมือนจริงไปแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาและทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมาย.

กิจกรรมรณรงค์เมาขับจับขังของชมรมจักรยาน

วันที่ 8 มิ.ย. 58 ที่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายธวัชชัย ศรีทองหัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นายทนง ทแกล้วทศพล ประมงจังหวัดปทุมธานี นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี และเครือข่ายฅนจักรยานอาสา ปทุมธานีร่วมต้อนรับคณะขบวนนักปั่นจักรยานรณรงค์โครงการเมาขับจับขัง

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีร่วมลงชื่อมาตรการเมาขับจับขัง

วันที่ 8 มิ.ย. 58 ที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อม รอง.ผวจ. และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเครือข่ายฅนจักรยานอาสา ปทุมธานีร่วมต้อนรับคณะขบวนนักปั่นจักรยานรณรงค์โครงการเมาขับจับขัง และขอการสนับสนุนประชาชนร่วมลงชื่อมาตรการเมาขับจับขัง เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาล นำโดย คุณมงคล งานขยัน เครือข่ายจักรยานเมาไม่ขับและกลุ่มจักรยานเสือสันทราย รวม 50 คัน

กิจกรรม ปั่นจักรยาน 200 ปี ปทุมธานี

วันที่ 12 มิถุนายน 2558 ที่อบจ.ปทุมธานี คณะกรรมการจัดมหกรรมปั่น200ปี เข้าพบนายกชาญ พวงเพ็ชรและรองสาคร..ได้รับการตอบรับด้วยดีและพร้อมรับเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ให้กับพวกเรา..ที่พิเศษไปกว่านั้นท่านนายกชาญตอบรับจะช่วยสนับสนุนเรื่องป้ายการปชส.งานฯและช่วยจัดงบประมาณในส่วนงาน"Car Free Day"อีกด้วย

แผนที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุมธานี-สามโคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

จำนวนผู้เข้าชม