ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษเพื่อรับเสื้อและเข็มกลัดที่ระลึกพระราชทาน

1. ตรวจสอบรายชื่อ และเลขรหัสที่ได้รับจากการลงทะเบียน
2. แสดงรหัสที่ได้จากการลงทะเบียนปั่นเพื่อแม่ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรายงานตัวด้วยตนเอง ในวันที่ 12-13 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. และรับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานฯ เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
3. ผู้เข้ารับเสื้อและเข็มกลัดที่ระลึกพระราชทาน ต้องมารับพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ด้วยตนเองเท่านั้น และมีสิทธิได้รับคนละ 1 ชุด
4. กรณีการรับเสื้อจักรยานพระราชทาน และเข็มกลัดพระราชทาน
   4.1 กรณีลำดับที่ 1 – 1,000 จะได้รับเสื้อจักรยานพระราชทาน และเข็มกลัดพระราชทาน
   4.2 กรณีลำดับที่ 1,001 – เป็นต้นไป จะได้รับเฉพาะเข็มกลัดพระราชทาน และเสื้อจังหวัดปทุมธานี
5. ขอให้ทุกท่าน แต่งกายสุภาพ (สวมรองเท้าหุ้มส้น) เพื่อเข้ารับเสื้อและเข็มกลัดที่ระลึกพระราชทาน

****************************