สามารถเลือกซื้อได้ในวันงาน ราคาใบละ 59 บาท

กำหนดการปั่นจักรยานพร้อมกัน ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561

 - พร้อมกันจัดขบวน ณ จุดเริ่มต้นของแต่ละสาย และล้อหมุนพร้อมกัน เวลา 13.39 น.
 

เส้นทางปั่นจักรยาน

เส้นทางปั่นจักรยาน: กำหนดเส้นทางปั่นจักรยาน จำนวน 2 สาย ได้แก่

(1) สาย A: ประกอบด้วย ผวจ./ รอง ผวจ./ หน.ส่วนราชการฯ/ ระยะทาง 29.9 กม. จุดเริ่มต้น ศาลากลาง จ.ปท. - แยกสันติสุข - ที่ว่าการ อ.สามโคก - ทางต่างระดับทางหลวงหมายเลข 9 (กลับรถ) - วัดสุราษฎร์รังสรรค์และวัดสามัคคิยาราม (จุดพักที่ 1) - ตลาดอิงน้ำสามโคก - ตลาดสามโคก - แยกสันติสุข - ศาลากลาง จ.ปท. - แยกปทุมวิไล - แยกบ้านเอื้ออาทรบางคูวัด (กลับรถ) - ตลาด AWAKE (จุดพักที่ 2) - แยกปทุมวิไล - ศาลหลักเมืองปทุมธานี จุดสิ้นสุด ศาลากลาง จ.ปท.

(2) สาย AA: ประกอบด้วย ผู้ที่ปั่นจักรยานไม่เก่ง เด็ก หรือผู้สูงอายุ ระยะทาง 7.9 กม. จุดเริ่มต้น รร.ปทุมวิไล - แยกปทุมวิไล - ศาลากลาง จ.ปท. - ถนนปทุม-สามโคก - หน้าหมู่บ้านกฤษณา (กลับรถ) - แยกสันติสุข - ถนนพัฒนสัมพันธ์ - ศาลากลาง (หลังเดิม) - ถนนปทุมสัมพันธ์ -ศาลากลาง จ.ปท.

   การประชุม คณะกรรมการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดปทุมธานี ครั้ง ที่ 1/2561

วันนี้ (19 พ.ย.61) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานการประชุม คณะกรรมการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดปทุมธานี ครั้ง ที่ 1/2561 เรื่องการเตรียมการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” พร้อมทั้งพิจารณา กิจกรรมในเส้นทางปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 29 กิโลเมตร โดยใช้ของมูลเส้นทางจักรยาน Bike For Dad เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 “ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี – แยกสันติสุข-วัดสุราษฎร์รังสรรค์และวัดสามัคคิยาราม-ที่ว่าการอำเภอสามโคก-แยกสันติสุข-ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี-แยกปทุมวิไล-แยกบ้านเอื้ออาทร บางคูวัด(กลับรถ)-แยกปทุมวิไล-ศาลหลักเมืองปทุมธานี-ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี” กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดในเส้นทาง ต่างๆ และกิจกรรมาสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ลำคลองสาขาในเส้นทาง

เปิดรับลงทะเบียนกิจกรรม "BikeUnAiRak" วันแรก

ประชาชวนชาวจังหวัดปทุมธานี เข้ารวมลงทะเบียนกิจกรรม "BikeUnAiRak" วันที่ 19 พย. 2561 อย่างคึกคัก โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ร่วมตรวจความเรียบร้อย และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

 การประชุมคณะกรรมการย่อย จัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดปทุมธานี

 วันนี้ (27 พ.ย.61) เวลา 10.00 น. ณ ห้องบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2561
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาคมจักรยานจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุม ตามที่จังหวัดปทุมธานีมีคำสั่งที่ 12345/2561 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดปทุมธานีมีคณะกรรมการทั้งสิ้น 13 คณะ และจังหวัดได้มีคำสั่งที่ 14722/2561 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดเพิ่มเติมอีก 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายจัดรูปขบวน คณะการจัดการจราจร และรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการฝ่ายเส้นทางจักรยาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ คณะกรรมการฝ่ายรับสมัครและลงทะเบียน และคณะกรรมการฝ่ายสิ่งของสิ่งของที่ระลึกและจัดอาหาร/เครื่องดื่ม โดยที่ประชุมเน้นย้ำให้การทำงานทุกคณะได้ดำเนินการภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ที่สำคัญคือ เรื่องความปลอดภัย ของเส้นทางที่ใช้ปั่นเส้นทางทั้ง 2 ระยะ รวม 29.9 กิโลเมตร และการจัดขบวนจักรยาน ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยกับผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานทุกคน และจนถึงขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก จังหวัดปทุมธานีแล้วจำนวน 6,900 คน

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม visitor counter